OTSING
 OSTUKORV
Ostukorvis:
 
Summa:
 
Kogumaht:
 
 KUIDAS OSTA
 DOKUMENDID (1495)  
 
 
Tööleping
  Sõlmimine
  Muutmine, lõppemine, ülem…
  Ülesütlemine
  Töötajapoolne ülesütlemin…
  Kollektiivne ülesütlemine
Töösuhted
Kutsestandardid
Juhtorganite lepingud
Töökeskkond
Raamatupidamine
Võõrandamine
Teenuste osutamine
Kasutuslepingud
Muud lepingud
Kohustused ja nõuded
Osaühing
Kohalik omavalitsus
Трудовой договор
Трудовые отношения
Рабочая среда
Бухгалтерия
 
 
TÖÖLEPING (43)
 
123
Nimetus Tellin Lk Hind € Tõlge
Tähtajatu tööleping § I 2 7.00  RUS
Töökorralduse reeglid § I 3 15.00  RUS
Tööleping alaealisega § I 2 7.00  RUS
Tööleping kaugtöö kohaldamisega § I 2 7.00  RUS
Tööleping konkurentsipiiranguga § I 3 7.00  RUS
Tööleping leppetrahviga § I 2 7.00  RUS
Tööleping leppetrahviga tööle asumisest keeldumise või töölt la… § I 2 7.00  RUS
Tööleping lühendatud katseajaga § I 2 7.00  RUS
Tööleping majandustulemustelt makstava tasuga § I 2 7.00  RUS
Tööleping muude hüvedega § I 2 7.00  RUS
Tööleping osalise tööajaga § I 2 7.00  RUS
Tööleping renditöö tegemiseks § I 2 7.00  RUS
Tööleping saladuse hoidmise kohustusega § I 2 7.00  RUS
Tööleping summeeritud tööajaga § I 2 7.00  RUS
Tööleping tehingutelt makstava tasuga § I 2 7.00  RUS
Tööleping töötasu maksmisega sularahas § I 2 7.00  RUS
Tööleping viitega kollektiivlepingule § I 2 7.00  RUS
Tööleping öötöö tegemiseks (öötöö lisatasu sisaldub töötasus) § I 2 7.00  RUS
Töölepingu lisa - tööülesannete kirjeldus (raamatupidaja näitel… § I 2 7.00  RUS
Tähtajaline tööleping - hooajaline töö § I 2 7.00  RUS
Vali kõik | Vali vastupidi | Tühista kõik